Banks ranking
Deposit ranking
Deposit calculator
14%
Cumulative Pension
Edited: 12:11, 23.08.2017

Deposit Amount: starting with 10.000 Dram.

Deposit Period: 5 years.

12%
Baby
Edited: 20:31, 02.02.2018

Deposit Amount: 30.000 - 100.000.000 Dram.

Deposit Period: 730 days.

12%
Family capital
Edited: 17:40, 26.05.2016

Deposit Amount: 100.000 - 100.000.000 Dram.

Deposit Period: 6.570 days.

Deposit Period: 18 years.

11.5%
Container
Edited: 12:16, 23.08.2017

Deposit Amount: starting with 10.000 Dram.

Deposit Period: 5 years.

10.75%
Beneficial
Edited: 20:38, 02.02.2018

Deposit Amount: 30.000 - 100.000.000 Dram.

Deposit Period: 731 - 1.095 days.

10.5%
Temporary
Edited: 21:31, 02.12.2017

Deposit Amount: 30.000.001 - 500.000.000 Dram.

Deposit Period: 24 months.

10.5%
Accumulative
Edited: 01:54, 13.11.2017

Deposit Amount: starting with 2.000.000 Dram.

Deposit Period: 546 - 730 days.

10.5%
Standard
Edited: 01:37, 13.11.2017

Deposit Amount: starting with 2.000.000 Dram.

Deposit Period: 546 - 730 days.

10.5%
Junior
Edited: 13:18, 28.09.2017

Deposit Amount: starting with 15.000 Dram.

Deposit Period: 2 - 18 years.

10.5%
Gtnvac Yeraz
Edited: 12:07, 23.08.2017

Deposit Amount: starting with 10.000 Dram.

Deposit Period: 1 years.

10.5%
Standard
Edited: 00:04, 04.06.2017

Deposit Amount: up to 10.000.000 Dram.

Deposit Period: 550 - 730 days.

10%
Acumulative
Edited: 20:45, 02.02.2018

Deposit Amount: 5.000 - 100.000.000 Dram.

Deposit Period: 365 - 730 days.

Տոկոսները կապիտալացվում են ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել վանդի գործողության ընթացքում:

10%
Temporary
Edited: 21:12, 22.01.2018

Deposit Period: 546 - 728 days.

10%
Safe
Edited: 22:47, 20.12.2017

Deposit Amount: starting with 100.000 Dram.

Deposit Period: 366 - 730 days.

10%
Progress
Edited: 12:01, 23.08.2017

Deposit Amount: 30.000 - 50.000 Dram.

Deposit Period: 45 days.

Deposit Period: up to 18 months.