Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
9%
Յունի-կորպորատիվ
Թարմացվել է՝ 15:11, 01.09.2017

Ավանդի գումարը՝ 1.000.000 - 50.000.000 ՌԴ ռուբլի:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

8.5%
Փոխարկելի
Թարմացվել է՝ 15:41, 01.09.2017

Ավանդի գումարը՝ 1.000.000 - 50.000.000 ՌԴ ռուբլի:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

7.5%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 22:48, 06.11.2017

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 728 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:
7.5%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 16:02, 02.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 500.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում կամ կապիտալացվում են ամսական պարբերականությամբ:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

7%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 23:05, 09.11.2017

Ավանդի գումարը՝ 100.000 - 8.000.000 ՌԴ ռուբլի:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 549 օր:

6.5%
Բիզնես ապահով
Թարմացվել է՝ 17:58, 14.11.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 120.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ 331 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

5.5%
ABB-Կորպորատիվ
Թարմացվել է՝ 19:25, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ 1.500 - 800.000 ՌԴ ռուբլի:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 1.825 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս կամ ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

4.25%
Դասական բիզնես
Թարմացվել է՝ 22:14, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

4.08%
Էքսպրես
Թարմացվել է՝ 22:24, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի սկզբում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

1.75%
Հարմարավետ բիզնես+
Թարմացվել է՝ 22:21, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

1.74%
Էքսպրես+
Թարմացվել է՝ 22:30, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի սկզբում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

1.66%
Հարմարավետ բիզնես
Թարմացվել է՝ 22:18, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

1%
Ցպահանջ
Թարմացվել է՝ 16:32, 31.08.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՌԴ ռուբլուց:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս կամ պայմանագրում նշված ժամկետում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում: