Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
7%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 10:35, 23.09.2018

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 728 օր:

7%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 13:00, 20.09.2018

Ավանդի գումարը՝ 100.000 - 8.000.000 ՌԴ ռուբլի:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 549 օր:

6.45%
Կորպորատիվ
Թարմացվել է՝ 17:45, 22.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 120.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

5.5%
Բիզնես
Թարմացվել է՝ 11:54, 18.09.2018

Ավանդի ժամկետը՝ 12 - 24 ամիս:

  • Ավանդի գործողության ժամկետի ընթացքում Դուք կարող եք ավելացնել և/կամ նվազեցնել ավանդի գումարը
  • Տոկոսագումարների ստացման հարմարավետ տարբերակների հնարավություն.

✓ ստանալ ամեն ամիս
✓ ստանալ ժամկետի վերջում
✓ կապիտալացնել ամեն ամիս

  • ACBA Online համակարգով ավանդը ձևակերպելու դեպքում ավանդի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը կկազմի գործող սակագնից 0.1% ավելի բարձր
  • Վարկ/վարկային գիծ ստանալու հնարավորություն՝ տվյալ պահին ավանդային հաշվին առկա գումարի մինչև 95%-ի չափով
մանրամասն...

Բիզնես ավանդներն ընդունվում են իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով:

Ավանդի նվազագույն գումարը կազմում է 500.000 ՀՀ դրամ, 1.000 ԱՄՆ դոլար, 1.000 եվրո և 50.000 ՌԴ ռուբլի:

  • Բիզնես ավանդի ժամկետը կարող է լինել 1-24 ամիս (ԱՄՆ դոլարով ավանդների դեպքում` 3-24 ամիս, եվրոյով ավանդների և ամսական կապիտալացում տարբերակի դեպքում՝ 6-24 ամիս)
  • Ավանդատուն հնարավորություն ունի մուտքագրել և ելքագրել գումարներ ավանդային հաշվից
  • Ցանկության դեպքում ավանդատուն կարող է մուտքագրել գումարներ ավանդի գործողության ամբողջ ընթացքում՝ բացառությամբ վերջին 3 ամիսների՝ առավելագույնը ավանդի պայմանագրային գումարի 100%-ի չափով
  • Գումարների ելքագրման հնարավորություն ավանդի գործողության ամբողջ ընթացքում՝ բացառությամբ առաջին 3 ամիսների՝ առավելագույնը ավանդի պայմանագրային գումարի 30%-ի չափով

Տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ`

Եթե Դուք ներդնեք բիզնես ավանդ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿՈՒՄ 24 ամիս ժամկետով և 500.000 ՀՀ դրամի չափով, այնուհետև ընտրեք գումարի ավելացման հնարավորությունը և տոկոսագումարները ստանաք ամեն ամիս, Ձեր ավանդի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը կկազմի 7.2%, իսկ ամեն ամիս ստացած տոկոսագումարների ընդհանուր արժեքը կկազմի 72.000 ՀՀ դրամ:*

5%
Դասական
Թարմացվել է՝ 12:14, 23.09.2018

Ավանդի գումարը՝ 20.000 - 10.000.000 ՌԴ ռուբլի:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

4.25%
Դասական բիզնես
Թարմացվել է՝ 13:52, 23.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 730 օր:

Ավանդը և հաշվարկված տոկոսները (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձվում են պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում, գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

մանրամասն...

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից:

3.92%
Էքսպրես
Թարմացվել է՝ 14:12, 23.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 730 օր:

միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով

3.8%
Հարմարավետ բիզնես+
Թարմացվել է՝ 14:02, 23.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 730 օր:

*մինչև ավանդի գումարի 150.000.000 դրամ ՀՀ, 300,000 դոլլար, 80.000 եվրո և 15 մլն. ՌԴ ռուբլի (ներառյալ) հասնելը.
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով

3.47%
Էքսպրես+
Թարմացվել է՝ 14:16, 23.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 730 օր:

*մինչև ավանդի գումարի 150.000.000 դրամ ՀՀ, 300,000 դոլլար, 80.000 եվրո և 15 մլն. ՌԴ ռուբլի (ներառյալ) հասնելը.
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով

2.73%
Հարմարավետ բիզնես
Թարմացվել է՝ 13:58, 23.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 730 օր:

*մինչև ավանդի գումարի 150.000.000 դրամ ՀՀ, 300,000 դոլլար, 80.000 եվրո և 15 մլն. ՌԴ ռուբլի (ներառյալ) հասնելը.
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով