Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
8.55%
Դիսկոնտ
Թարմացվել է՝ 19:50, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են նախապես:

Ավանդի գումարը հնարավոր է նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

8.5%
Փոփոխական
Թարմացվել է՝ 01:49, 13.11.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 2.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

8.25%
Փոխարկային
Թարմացվել է՝ 19:58, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

8%
Ընտանեկան
Թարմացվել է՝ 23:04, 08.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 5.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 10 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

8%
Կուտակվող
Թարմացվել է՝ 23:01, 08.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 6 - 24 ամիս:

Տոկոսներն յուրաքանչյուր ամիս մուտքագրվում են ավանդատուի ավանդային հաշվին:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամիսների:

7%
Մանկական
Թարմացվել է՝ 12:50, 23.08.2017
Անժամկետ

Ավանդի սկզբնական գումարի սահմանաչափ սահմանված չէ:

7%
Ունիվերսալ
Թարմացվել է՝ 15:37, 30.08.2017

Ավանդի գումարը՝ 2.000.000 - 100.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

6.5%
Սոցիալական
Թարմացվել է՝ 03:04, 04.06.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 61 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

6.25%
Մանկություն
Թարմացվել է՝ 13:40, 23.08.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 365 - 5.475 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում` տարեկան կապիտալացմամբ կամ ամեն տարի:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել, բայց ոչ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

6%
Հարմարավետ
Թարմացվել է՝ 01:00, 03.07.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 3.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

4.5%
Ցպահանջ արտոնյալ
Թարմացվել է՝ 20:35, 22.10.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 5.000.000 ՀՀ դրամից:

Տոկոսները եռամսյա վճարմամբ կամ հաշիվը զրոյացնելիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

4%
Ավանդ 150+
Թարմացվել է՝ 19:42, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ 500 - 500.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 150 օր:

4%
Խնայողական
Թարմացվել է՝ 17:03, 28.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200.000 ՀՀ դրամից:

Տոկոսները կապիտալացվում են ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

1%
Ցպահանջ
Թարմացվել է՝ 15:48, 30.08.2017
Տոկոսները վճարվում կամ կապիտալացվում են ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

մանրամասն...

Տոկոսները հաշվարկվում է պայմանագրի ողջ ժամկետի համար` օրական կտրվածքով:

1%
Ցպահանջ
Թարմացվել է՝ 16:14, 31.08.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30.000 ՀՀ դրամից:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում: