Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
KENTRON.am
10.75%
Կարաս
Թարմացվել է՝ 18:17, 06.04.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 5 տարի:

10.5%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 03:51, 13.11.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 2.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

10.5%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 02:32, 13.11.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 2.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

10.25%
Մանկական
Թարմացվել է՝ 20:41, 20.04.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 15.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 2 - 18 տարի:

Տոկոսները վճարվում կամ կապիտալացվում են տարեկան:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում ցանկացած ժամանակ մինչև ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտին նախորդող 30-րդ օրը:

10%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 17:52, 21.04.2018

Ավանդի գումարը՝ 30.000.001 - 500.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

10%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 21:13, 22.01.2018

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 728 օր:

9.75%
ABB-Կորպորատիվ
Թարմացվել է՝ 21:12, 26.02.2018

Ավանդի գումարը՝ 1.000.000 - 500.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

ABB-Corporate

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

9.5%
Հարմար-Նոր
Թարմացվել է՝ 21:23, 22.01.2018

Ավանդի ժամկետը՝ 2 տարի:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:
9.5%
Յունի-կորպորատիվ
Թարմացվել է՝ 22:40, 09.11.2017

Ավանդի գումարը՝ 500.000 - 100.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

9.25%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 20:34, 20.04.2018

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 546 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս, եռամսյակային կամ ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

9.25%
Պրոգրես
Թարմացվել է՝ 18:14, 06.04.2018

Ավանդի գումարը՝ 30.000 - 50.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 18 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

9%
Կամավոր կուտակային
Թարմացվել է՝ 18:06, 21.04.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 5 տարի:

Տոկոսները վճարվում են եռամսյա կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

8.75%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 20:38, 20.04.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 459 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

8.5%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 16:39, 22.03.2018

Ավանդի գումարը՝ 1.000.000 - 100.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 549 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

8.5%
Փոփոխական
Թարմացվել է՝ 03:09, 13.11.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 2.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում: