Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
Թարմացվել է՝ 16:28, 03.09.2018

Ավանդ «Երեխաների համար»

Ֆիզիկական անձ / Դոլար
5%

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200 ԱՄՆ դոլարից:

Հաշվիչ
  • Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ցանկացած ժամանակ ավանդի գումարը կարող է ավելացվել ավանդատուի կողմից*
  • Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական` հաշվին առկա մնացորդի նկատմամբ

Երեխաների համար ժամկետային ավանդներն ընդունվում են ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով: Ավանդի նվազագույն գումարը կազմում է 50,000 ՀՀ դրամ կամ 200 ԱՄՆ դոլար: Երեխաների համար ավանդների ներդրման ժամկետը կարող է լինել մինչև երեխայի 18 տարին լրանալը:

  • Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում ավանդային հաշվին մուտքագրել գումարներ, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամիսների ընթացքում:
  • Երեխաների համար գործող ավանդի տոկոսադրույքը փոփոխվում է տարին մեկ անգամ՝ տվյալ ավանդի ներդրման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա նույն ամսաթվին (ոչ աշխատանքային օրվա հետ համընկնելու դեպքում` հաջորդաշխատանքային օրը,
  • Երեխաների համար ժամկետային ավանդների տարեկան տոկոսադրույքը և տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը* համընկնում են:
  • Պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները մուտքագրվում են Ավանդատուի ավանդային հաշվին ավանդի ներդրման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա նույն ամսաթվին (ոչ աշխատանքային օրվա հետ համընկնելու դեպքում` հաջորդ աշխատանքային օրը:
ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ
Հասցե - 0009, Երևան, Արամի 82-84
Քաղաքային - (010) 31 88 88
Ֆաքս - (010) 54 34 85
Էլ. փոստ - [email protected]http://www.acba.am/