Դասական

Թարմացվել է՝ 06.02.2024
Դիտվել է՝ 13 անգամ
5.10%
 • Գումար՝ սկսած 5,000.00 ՌԴ ռուբլուց
 • Ժամկետ՝ 367 - 732 օր
 • Վճարում՝ ամսական
 • Համալրում՝ թույլատրվում է
 • Նվազեցում՝ չի թույլատրվում
 • Դադարեցում՝ չի թույլատրվում
 • Ավանդատեսակն ապահովում է բարձր տոկոսային եկամտաբերություն
 • Անվճար VISA International և MasterCard Europe միջազգային վճարային համակարգերի քարտեր ձեռք բերելու հնարավորություն:
  VISA Classic կամ MasterCard Standard վճարային քարտեր - եթե ավանդային հաշվին (հաշիվներին) առկա գումարը (հանրագումարը) հավասար է կամ գերազանցում է 500,000 ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը):
  VISA Gold/MasterCard Gold վճարային քարտեր – եթե ավանդային հաշվին (հաշիվներին) առկա գումարը (հանրագումարը) գերազանցում է 7.5 մլն ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը):
 • Ավանդի համալրման հնարավորություն ավանդի գործողության ընթացքում*:
 • Ավանդային հաշվին առկա գումարի մինչև 95%-ի չափով վարկ/վարկային գիծ տրամադրելու հնարավորություն:
 • Ավանդի գրավադրմամբ American Express Gold կամ American Express Blueվարկային գծով քարտեր ձեռք բերելու հնարավորություն՝ ստորև նշված արտոնյալ սակագներով և պայմաններով:

Հաշվիչ

Հաշվիչը փորձնական փուլում է և հնարավոր են անճշտություններ