Կորպորատիվ

Թարմացվել է՝ 11.02.2024
Դիտվել է՝ 28 անգամ
$3.90%
  • Գումար՝ սկսած 2,000.00 ԱՄՆ դոլարից
  • Ժամկետ՝ 366 - 550 օր
  • Վճարում՝ կիսամյակային
  • Համալրում՝ չի թույլատրվում
  • Նվազեցում՝ չի թույլատրվում
  • Դադարեցում՝ չի թույլատրվում

Առավելությունները՝

  • Ավանդատուներին, ըստ ցանկության, տրամադրվում է բիզնես քարտ և վարկային միջոցներ ստանալու հնարավորություն՝ ներդրված ավանդի արժույթով գումարի մինչև 100%-ի չափով, տարբեր արժույթների դեպքում՝ մինչև 95% չափով, ավանդի տարեկան տոկոսադրույք +3% դրույքաչափով
  • 31-180 օր ժամկետով ավանդի ներդրման դեպքում անհատական փոքր պահատեղից օգտվելու հնարավորություն մինչև ավանդի գործողության ժամկետի ավարտը
  • 1 (մեկ) բիզնես քարտի անվճար տրամադրում

Հաշվիչ

Հաշվիչը փորձնական փուլում է և հնարավոր են անճշտություններ