Ստանդարտ

Թարմացվել է՝ 27.03.2024
Դիտվել է՝ 284 անգամ
֏7.00%
  • Գումար՝ մինչև 100,000,000.00 դրամ
  • Ժամկետ՝ 31 - 90 օր
  • Վճարում՝ ժամկետի վերջում
  • Համալրում՝ չի թույլատրվում
  • Նվազեցում՝ թույլատրվում է
  • Դադարեցում՝ չի թույլատրվում

Ավանդը Բանկում գրավ հանդիսանալու դեպքում վարկային պարտավորությունների կատարման ժամկետներին կամ Վարկի ամբողջական մարման օրը պարտավորությունները կատարված չլինելու դեպքում կամ Վարկի ժամկետանցման դեպքում Բանկն իրավունք ունի կատարել վարկի մասնակի կամ ամբողջական մարում ապահովման միջոց հանդիսացող ավանդի հաշվին, այդ թվում՝ վաղաժամկետ լուծելով ավանդային պայմանագիրը և ավանդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսների վերահաշվարկը կատարելով ավանդային պայմանագրի համաձայն:


Ավանդի հաշվիչ