Ստանդարտ

Թարմացվել է՝ 11.02.2024
Դիտվել է՝ 116 անգամ
$2.25%
  • Գումար՝ 3,000.00 - 500,000.00 ԱՄՆ դոլար
  • Ժամկետ՝ 367 - 549 օր
  • Վճարում՝ ժամկետի վերջում
  • Համալրում՝ չի թույլատրվում
  • Նվազեցում՝ չի թույլատրվում
  • Դադարեցում՝ չի թույլատրվում

Նշված ժամկետներից և/կամ գումարներից տարբերվող պայմաններով ավանդ ներդրվելու դեպքում՝ ավանդների տարեկան տոկոսադրույքները և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ գրավոր համաձայնությամբ:


Ավանդի հաշվիչ