Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
Թարմացվել է՝ 12:42, 21.09.2018

Ավանդ «Նվազեցման հնարավորությամբ»

Ֆիզիկական անձ / Դրամ
9.5%

Ավանդի գումարը՝ սկսած 500.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 550 օր:

Հաշվիչ
  • Հաճախորդն իրավունք ունի պահպանելով ավանդի գումարի նվազագույն շեմը նվազեցնել ավանդի գումարի առավելագույնը 30%-ի չափով, բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 275 օրերի:
  • Գումարի նվազեցման դեպքում տոկոսագումարների վերահաշվարկ չի կատարվում:
  • Ավանդների լուծման դեպքում տոկոսագումարները վերահաշվարկվում են ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:

Ավանդի գումարին տոկոսների հավելագրում, վճարում

Ավանդի գումարի դիմաց տոկոսները հավելագրվում են ավանդի Բանկ մուտք լինելուն հաջորդ օրվանից մինչև Ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը: Հաշվարկներում օգտագործվող տարվա օրերի քանակն ընդունվում է 365, իսկ նահանջ տարին՝ 366:

Արցախբանկ
Հասցե - 0025, Երևան, Չարենցի 1բ
Քաղաքային - (060) 74-77-69, 74-77-79
Ֆաքս - (060) 74-77-39
Էլ. փոստ - [email protected]http://www.artsakhbank.com/