Ապահով

Թարմացվել է՝ 22.02.2024
Դիտվել է՝ 211 անգամ
֏4.00%
  • Գումար՝ 1,000,000.00 - 100,000,000.00 դրամ
  • Ժամկետ՝ 31 - 90 օր
  • Վճարում՝ ժամկետի վերջում
  • Համալրում՝ չի թույլատրվում
  • Նվազեցում՝ թույլատրվում է
  • Դադարեցում՝ թույլատրվում է

Ներդրեք Ձեր գումարը «Բիզնես Ապահով» ավանդատեսակով, ավելացրեք ավանդի չափը ցանկացած պահի և ստացեք մինչև 8.25%* տոկոսադրույքով տարեկան եկամուտ։
Դուք եք ընտրում՝ տոկոսները ստանում եք ամեն ամիս, թե ժամկետի վերջում։
*Ավանդը ներդրեք առանց խզման իրավունքի, 180 և ավելի օր ժամկետով ու ստացեք սահմանված տոկոսադրույքից բարձր տոկոսադրույք, ՀՀ դրամով ավանդների համար՝ 0.5 տոկոսային կետով, ԱՄՆ դոլարով ավանդների համար` 0, 25 տոկոսային կետով։


Առանց խզման իրավունքի կնքվող Բանկային ավանդի պայմանագրի դեպքում, եթե ավանդի ժամկետը գերազանցում է 180 օրը, ապա աղյուսակում նշված տոկոսադրույքներին գումարվում է 0.5 տոկոսային կետ ՀՀ դրամով ներգրավվող ավանդների դեպքում և 0.25 տոկոսային կետ` ԱՄՆ դոլարով ներգրավվող ավանդների դեպքում (չի կիրառվում ՀՀ ռեզիդենտ Անհատ ձեռնարկատերերից, ինչպես նաև ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավվող ավանդների դեպքում): Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների կողմից ավանդների ներդրման դեպքում կիրառվում է սահմանված տոկոսադրույքից ցածր տոկոսադրույք ԱՄՆ դոլարով ավանդների համար 0, 5 նիշով, բայց ոչ պակաս քան 0, 1% մինչև 365 օրը ներառյալ ժամկետի դեպքում և 0, 25 նիշով 366 օր և ավել ժամկետի դեպքում, Եվրոյով ավանդների համար 0, 25 նիշով, բայց ոչ պակաս քան 0, 1% բոլոր ժամկետների դեպքում, ռուբլով ավանդների դեպքում 0, 5 նիշով ցածր բոլոր ժամկետների դեպքում։

Ավանդի հաշվիչ