Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ

Ավանդների երաշխավորում

2015թ. նոյեմբերի 28-ից գործողության մեջ են դրվել երաշխավորված ավանդի նոր սահամանաչափերը, որոնց համաձայն՝ ՀՀ տարածքում գործող բանկերում միայն դրամային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը կազմում է 10 մլն ՀՀ դրամ, իսկ միայն արտարժութային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը` 5 մլն ՀՀ դրամ: