ՇԱՀԱՎԵՏ

Թարմացվել է՝ 27.02.2024
Դիտվել է՝ 96 անգամ
2.00%
  • Գումար՝ 200.00 - 100,000.00 եվրո
  • Ժամկետը՝ 367 օր
  • Վճարում՝ ժամկետի վերջում
  • Համալրում՝ թույլատրվում է
  • Նվազեցում՝ թույլատրվում է
  • Դադարեցում՝ թույլատրվում է

Ավանդը կամ դրա մի մասը վաղաժամկետ պահանջելու դեպքում տոկոսագումարները վճարվում են վերահաշվարկվող տոկոսադրույքի չափով:


Ավանդի հաշվիչ