ԴԱՍԱԿԱՆ

Թարմացվել է՝ 28.02.2024
Դիտվել է՝ 86 անգամ
5.85%
  • Գումար՝ 10,000.00 - 5,000,000.00 ՌԴ ռուբլի
  • Ժամկետ՝ 546 - 733 օր
  • Վճարում՝ եռամսյակային
  • Համալրում՝ թույլատրվում է
  • Նվազեցում՝ չի թույլատրվում
  • Դադարեցում՝ չի թույլատրվում

Ավանդատուն կարող է ավելացնել Ավանդին լրացուցիչ գումարներ (որոնց նկատմամբ հաշվարկվում են պայմանագրով սահմանվող տոկոսները) հետևյալ դեպքերում`
- Ավանդը 274 օր և ավելի ժամկետում վերադարձնելու պայմանով ներդրվելու (այդ ժամկետով երկարաձգվելու) դեպքում` միայն Ավանդի վերադարձման (երկարաձգված) ժամկետին նախորդող մինչև 180-րդ օրը և ոչ ավել ներդրման (երկարաձգման) պահին Ավանդի մնացորդային գումարի չափից:
- Ավանդը 274 օրից պակաս ժամկետում վերադարձնելու պայմանով ներդրվելու դեպքում՝ Ավանդին գումարներ չեն կարող ավելացվել, իսկ նման պայմանով երկարաձգվելու դեպքում` գումարներ կարող են ավելացվել միայն երկարաձգման օրը և ոչ ավել Ավանդի մնացորդային գումարի չափից:


Ավանդի հաշվիչ