Պրոգրես

Թարմացվել է՝ 22.03.2024
Դիտվել է՝ 51 անգամ
1.40%
  • Գումար՝ 500.00 - 50,000.00 եվրո
  • Ժամկետ՝ 9 ամիս
  • Վճարում՝ ամսական
  • Համալրում՝ չի թույլատրվում
  • Նվազեցում՝ չի թույլատրվում
  • Դադարեցում՝ թույլատրվում է

50,000,000 ՀՀ դրամը, 100,000 ԱՄՆ դոլարը և 50,000 Եվրոն գերազանցող գումար ներդնելու դեպքում սահմանվում է պայմանագրային տոկոսադրույք:


Ելքագրումների արդյունքում ավանդի մնացորդը չպետք է լինի պակաս, քան ավանդատեսակով սահմանված նվազագույն չափը

Ավանդի հաշվիչ