Ավելացող

Թարմացվել է՝ 23.04.2024
Դիտվել է՝ 114 անգամ
2.00%
  • Գումար՝ սկսած 5,000.00 ՌԴ ռուբլուց
  • Ժամկետը՝ 30 օր
  • Վճարում՝ ամսական
  • Համալրում՝ թույլատրվում է
  • Նվազեցում՝ չի թույլատրվում
  • Դադարեցում՝ թույլատրվում է (0.01%)

Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ, Եվրո և ՌԴ ռուբլի,

«Ամսական պարբերականությամբ» կամ «Ամսական կապիտալացմամբ» տոկոսագումարների վճարմամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում «Կայուն» ավանդի համար գործող տոկոսադրույքից հետևյալ չափով՝ ՀՀ դրամ(-0.5%), Եվրո(-0.2%), Ռուսական ռուբլի(-0.2%):


Ավանդը կարող է վերադարձվել ժամկետից շուտ: Կախված Ավանդի դադարեցման ժամկետից կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ հետևյալ տարեկան տոկոսադրույքներով:

Դադարեցման ժամկետ

ՀՀ

դրամ

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

մինչև 90 օրը ներառյալ

0.01%

0.01%

0.01%

91 - 180-րդ օրը ներառյալ

3,0%

0,10%

1,7%

181-րդ օրից հետո

4,0%

0,30%

2,1%

Ավանդի հաշվիչ