Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
11.86%
Կարաս
Թարմացվել է՝ 11:20, 11.07.2022

Ավանդի գումարը՝ 10.000 - 10.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 5 - 5 տարի:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
11.36%
Կարաս
Թարմացվել է՝ 11:20, 11.07.2022

Ավանդի գումարը՝ 10.000 - 10.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 4 - 4 տարի:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
10.86%
Կարաս
Թարմացվել է՝ 11:20, 11.07.2022

Ավանդի գումարը՝ 10.000 - 10.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 3 - 3 տարի:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
10.75%
Online
Թարմացվել է՝ 11:22, 11.07.2022

Ավանդի գումարը՝ 100.000 - 25.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
10.25%
Online
Թարմացվել է՝ 16:00, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ 100 - 25 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
10.25%
Պարզ
Թարմացվել է՝ 17:45, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 31 - 36 ամիս:

10.25%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 11:23, 11.07.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 733 - 1.095 օր:

Ամսական
10.25%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 11:49, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

Ժամկետի վերջում
10.2%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 11:52, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

Տարեկան
10.15%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 11:51, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

Կիսամյակային
10%
Պարզ
Թարմացվել է՝ 17:46, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 15 - 30 ամիս:

10%
Մանկական
Թարմացվել է՝ 11:29, 07.07.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 15.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 4 - 18 տարի:

10%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 11:41, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 368 - 732 օր:

Ամսական
10%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 17:21, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 3 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 365 - 365 օր:

10%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 15:14, 21.07.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 1.095 օր:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում