Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
13%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 16:31, 04.11.2016

Ավանդի գումարը՝ մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 550 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

11%
Դասական
Թարմացվել է՝ 22:50, 02.06.2017

Ավանդի գումարը՝ 200.000 - 25.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

Ավելացման հնարավորությամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է տոկոսադրույքից 0.5%-ով պակաս տոկոսադրույք:

10.5%
Պրոգրես
Թարմացվել է՝ 18:51, 04.06.2017

Ավանդի գումարը՝ 30.000 - 50.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 18 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

10.5%
Պարզ
Թարմացվել է՝ 18:58, 04.06.2017

Ավանդի գումարը՝ 200.000 - 5.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 12 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

10%
Կամավոր կուտակային
Թարմացվել է՝ 14:49, 14.06.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 20.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 5 տարի:

Տոկոսները կապիտալացվում եմ եռամսյակային պարբերականությամբ` վճարվում ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

մանրամասն...

10%
Փոփոխական
Թարմացվել է՝ 12:58, 29.10.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 5.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

10%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 14:24, 28.01.2017

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամսական, եռամսյակային կամ ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հարավոր է նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

8.88%
Էքսպրես+
Թարմացվել է՝ 01:40, 15.07.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի սկզբում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

7.5%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 18:41, 04.06.2017

Ավանդի գումարը՝ 1.000.000 - 100.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 549 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

7%
Մանկական
Թարմացվել է՝ 16:39, 14.06.2016

Ավանդի ժամկետը՝ 18 տարի:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

մանրամասն...

6.85%
Հարմարավետ բիզնես+
Թարմացվել է՝ 01:36, 15.07.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում: