Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
0.25%
Ցպահանջ
Թարմացվել է՝ 18:43, 20.01.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30.000 ԱՄՆ դոլարից:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

0.01%
Ցպահանջ
Թարմացվել է՝ 15:54, 30.08.2017
Տոկոսները վճարվում կամ կապիտալացվում են ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում: