Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
3.5%
Դիսկոնտ
Թարմացվել է՝ 19:52, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200 ԱՄՆ դոլարից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են նախապես:

Ավանդի գումարը հնարավոր է նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

3.5%
Ունիվերսալ
Թարմացվել է՝ 15:44, 30.08.2017

Ավանդի գումարը՝ 5.000 - 250.000 ԱՄՆ դոլար:

Ավանդի ժամկետը՝ 551 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

2.5%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 13:00, 23.08.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 300 ԱՄՆ դոլարից:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

2.25%
Պրոգրես
Թարմացվել է՝ 13:31, 23.08.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 6.000 ԱՄՆ դոլարից:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

2%
Խնայողական

Ավանդի գումարը՝ սկսած 500 ԱՄՆ դոլարից:

Անժամկետ
մանրամասն...

Խնայողական հաշիվ է համարվում ավանդի այն տեսակը, որի դեպքում հաճախորդը ավանդի ողջ ժամկետի ընթացքում իրավունք ունի ավելացնել և նվազեցնել ավանդը: Ավանդի դիմաց տոկոսները հաշվարկվում են բանկային ավանդի հաշվի փաստացի մնացորդի նկատմամբ: Ավանդատուն իրավունք ունի խնայողական հաշվի գումարները օգտագործել առանց սահմանափակումների:

Ավանդի հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցները` նրա ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

Խնայողական հաշվի պայմանագիրը կնքվում է անժամկետ:

1.25%
Հարմարավետ
Թարմացվել է՝ 15:01, 03.05.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 6.000 ԱՄՆ դոլարից:

Ավանդի ժամկետը՝ 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

0.25%
Ցպահանջ
Թարմացվել է՝ 18:43, 20.01.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30.000 ԱՄՆ դոլարից:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

0.01%
Ցպահանջ
Թարմացվել է՝ 15:54, 30.08.2017
Տոկոսները վճարվում կամ կապիտալացվում են ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում: