Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
14%
Կուտակային կենսաթոշակային

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 ՀՀ դրամից:

Առնվազն 5 տարի

Ավանդի նվազագույն գումարը՝ 10.000 ՀՀ դրամ:

մանրամասն...

Յուրաքանչյուր տարեվերջին հաշվարկված տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդի մնացորդին: Վաղաժամկետ մինչև Ավանդի կուտակման ժամկետի վերջը.
Վաղաժամկետ վերադարձն արգելվում է, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:

13.5%
Մանկիկ
Թարմացվել է՝ 13:06, 10.11.2016

Ավանդի գումարը՝ 30.000 - 100.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները կապիտալացվում են եռամսյակային պարբերականությամբ:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

13.25%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 12:46, 28.04.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 550 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

13%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 16:53, 28.04.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել մինչև ավանդի պայմանագրի գործողության վերջին 30 օրը:

12.75%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 14:29, 24.02.2017

Ավանդի գումարը՝ 30.000 - 100.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 551 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում, բացառությամբ ավանդի մարման ժամկետին հաջորդող 30 օրը:

12.5%
Երեխաների համար
Թարմացվել է՝ 21:09, 25.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 18 տարի:

Տոկոսները կապիտալացվում են ամեն տարի:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամիսների:

12.5%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 14:43, 24.02.2017

Ավանդի գումարը՝ 1.000.000 - 15.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12.3%
Ամերիա
Թարմացվել է՝ 15:47, 19.01.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.825 օր:

Տոկոսները վճարվում կամ կապիտալացվում են տարեկան կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Դասական
Թարմացվել է՝ 20:59, 25.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 12 - 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Ապահով
Թարմացվել է՝ 23:01, 13.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Ձմեռային
Թարմացվել է՝ 17:43, 01.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 12 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Տոկոսադրույքը սահմանված է առցանց ներդրման դեպքում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 17:31, 10.10.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 2.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 16:44, 10.10.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 2.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Պարզ
Թարմացվել է՝ 15:34, 11.02.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 12 - 14 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 17:33, 27.05.2016

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 728 օր:

Ավանդի սկզբնական գումարի սահմանաչափ սահմանված չէ:

մանրամասն...