Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
14%
Կուտակային կենսաթոշակային

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 ՀՀ դրամից:

Առնվազն 5 տարի

Ավանդի նվազագույն գումարը՝ 10.000 ՀՀ դրամ:

մանրամասն...

Յուրաքանչյուր տարեվերջին հաշվարկված տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդի մնացորդին: Վաղաժամկետ մինչև Ավանդի կուտակման ժամկետի վերջը.
Վաղաժամկետ վերադարձն արգելվում է, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:

13.25%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 12:46, 28.04.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 550 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

13%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 16:53, 28.04.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել մինչև ավանդի պայմանագրի գործողության վերջին 30 օրը:

12.5%
Երեխաների համար
Թարմացվել է՝ 21:09, 25.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 18 տարի:

Տոկոսները կապիտալացվում են ամեն տարի:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամիսների:

12%
Դասական
Թարմացվել է՝ 20:59, 25.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 12 - 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Ապահով
Թարմացվել է՝ 23:01, 13.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 17:31, 10.10.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 2.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 16:44, 10.10.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 2.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Պարզ
Թարմացվել է՝ 15:34, 11.02.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 12 - 14 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 17:33, 27.05.2016

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 728 օր:

Ավանդի սկզբնական գումարի սահմանաչափ սահմանված չէ:

մանրամասն...

12%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 12:52, 27.05.2016

Ավանդի գումարը՝ մինչև 10.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 550 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

մանրամասն...

12%
Մանկական
Թարմացվել է՝ 11:37, 01.03.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 15.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 2 - 18 տարի:

Տոկոսները վճարվում կամ կապիտալացվում են տարեկան:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում ցանկացած ժամանակ մինչև ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտին նախորդող 30-րդ օրը:

12%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 19:34, 22.11.2016

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 546 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամսական, եռամսյակային կամ ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

12%
Դասական
Թարմացվել է՝ 18:20, 06.03.2017

Ավանդի գումարը՝ 200.000 - 25.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

Ավելացման հնարավորությամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է տոկոսադրույքից 0.5%-ով պակաս տոկոսադրույք:

12%
Գտնված երազ

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 ՀՀ դրամից:

1 տարի

Ավանդի նվազագույն գումարը՝ 10 000 ՀՀ դրամ:

մանրամասն...

Ամիսը մեկ անգամ հաշվարկված տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդի մնացորդի վրա կամ հաշվին` ըստ հաճախորդի ցանկության: