Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
10.5%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 20:21, 26.02.2018

Ավանդի գումարը՝ 30.000 - 100.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

10.5%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 01:54, 13.11.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 2.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

10%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 17:51, 21.04.2018

Ավանդի գումարը՝ 30.000.001 - 500.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

10%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 15:57, 30.03.2018

Ավանդի գումարը՝ մինչև 10.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 550 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

10%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 21:12, 22.01.2018

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 728 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս կամ ժամկետի վերջում:
10%
Մանկական
Թարմացվել է՝ 15:14, 19.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 15.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 2 - 18 տարի:

անկանան ավանդը ձևակերպվում է ծնողի անունով, Դուք կարող եք այն համալրել ցանկացած գումարով և ցանկացած ժամանակ, հաշվարկված տոկոսագումարները ավելացնել մայր գումարին, հետ պահանջել` պահպանելով հաշվարկված տոկոսագումարները, օգտվել վարկային գիծ ստանալու հնարավորութունից , օգտվել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ վարկավորման ծրագրերից զեղչված տոկոսադրույքներով:

մանրամասն...

Ծանուցում

 1. Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 15 000 (տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ կամ 50 (հիսուն) ԱՄՆ դոլար:
 2. Ավանդը կարելի է համալրել պայմանագրային ժամկետի ամբողջ ընթացքում, բացառությամբ ավանդի մարման ժամկետին նախորդող 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում:
 3. Ավանդի տոկոսադրույքը սահմանվում է ֆիքսված երկու տարի, որից հետո յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ այն կարող է վերանայվել Բանկի կողմից:
 4. Հաշվարկված տարեկան տոկոսագումարը վճարման պահին ենթակա է հարկման ՙԵկամտային հարկի մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված չափով:

 5. Ավանդատուի կողմից ավանդի գումարը կամ դրա մասը ներդնելուց սկսած մինչև երկու տարին լրանալը պահանջելու դեպքում, այդ գումարի նկատմամբ վերահաշվարկվում է տարեկան 0,1 տոկոսի չափով տոկոսագումար` ավանդի ներդրման հաջորդ օրվանից մինչև հետ պահանջելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի համար, իսկ ավել վճարված տոկոսագումարները պահվում են վերադարձվող ավանդի մայր գումարից:
 6. Ավանդատուի կողմից ավանդի գումարը ներդնելուց երկու տարի ժամանակահատվածը լրանալուց հետո հետ պահանջելու դեպքում, այդ գումարի նկատմամբ հաշվարկվում են տոկոսագումարներ ավանդի ներդրման հաջորդ օրվանից մինչև հետ պահանջելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի համար «Մանկական» ավանդի համար սահմանված տոկոսադրույքներով, բացառությամբ վերջին տոկոսների վճարման ամսաթվից մինչև հետ պահանջելու ամսաթիվն ընկած ժամանակահատվածը, որի նկատմամբ իրականացվում է վերահաշվարկ տարեկան 0,1 տոկոսի չափով։

 • Տոկոսները կարող են վճարվել տարեկան, այն հաշվեգրելով ըստ հաճախորդի ընտրության` իր բանկային կամ քարտային հաշվին, կամ կարող են տարին մեկ անգամ կապիտալացվել մայր գումարին:
  • Հաշվարկված տարեկան տոկոսադրույքը վճարման պահին ենթակա է հարկման ՙԵկամտային հարկի մասինն՚ ՀՀ օրենքով սահմանված չափով, ընդ որում բանկն այս դեպքում հանդիսանում է հարկային գործակալ` եկամտային հարկի գծով:
  • Ավանդատուի կողմից ավանդի գումարը ներդնելուց երկու տարի ժամանակահատվածը լրանալուց հետո հետ պահանջելու դեպքում, այդ գումարի նկատմամբ հաշվարկվում են տոկոսագումարներ ավանդի ներդրման հաջորդ օրվանից մինչև հետ պահանջելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի համար ՙՄանկական՚ ավանդի համար սահմանված տոկոսադրույքներով, բացառությամբ վերջին տոկոսների վճարման ամսաթվից մինչև հետ պահանջելու ամսաթիվն ընկած ժամանակահատվածը, որի նկատմամբ իրականացվում է վերահաշվարկ տարեկան 0,1 տոկոսի չափով
  • Մանկական ավանդի նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական (պարզ) տոկոսադրույքի հիման վրա: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք, եթե ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով:
9.75%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 16:24, 30.03.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 3.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

9.5%
Գտնված երազ
Թարմացվել է՝ 18:09, 06.04.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 1 տարի:

Տոկոսները վճարվում կամ կապիտալացվում են ամսական կտրվածքով:
9.5%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 20:30, 26.02.2018

Ավանդի գումարը՝ 5.000 - 100.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 365 - 730 օր:

Տոկոսները կապիտալացվում են ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել վանդի գործողության ընթացքում:

9.5%
Հարմար-Նոր
Թարմացվել է՝ 21:23, 22.01.2018

Ավանդի ժամկետը՝ 2 տարի:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:
9.5%
Պարզ
Թարմացվել է՝ 12:34, 15.12.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 15 - 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

9.5%
AMD/RUR
Թարմացվել է՝ 22:22, 09.11.2017

Ավանդի գումարը՝ 500.000 - 500.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 377 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

9.5%
Երեխաների համար
Թարմացվել է՝ 16:29, 03.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

 • Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ցանկացած ժամանակ ավանդի գումարը կարող է ավելացվել ավանդատուի կողմից*
 • Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական` հաշվին առկա մնացորդի նկատմամբ
մանրամասն...

Երեխաների համար ժամկետային ավանդներն ընդունվում են ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով: Ավանդի նվազագույն գումարը կազմում է 50,000 ՀՀ դրամ կամ 200 ԱՄՆ դոլար: Երեխաների համար ավանդների ներդրման ժամկետը կարող է լինել մինչև երեխայի 18 տարին լրանալը:

 • Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում ավանդային հաշվին մուտքագրել գումարներ, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամիսների ընթացքում:
 • Երեխաների համար գործող ավանդի տոկոսադրույքը փոփոխվում է տարին մեկ անգամ՝ տվյալ ավանդի ներդրման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա նույն ամսաթվին (ոչ աշխատանքային օրվա հետ համընկնելու դեպքում` հաջորդաշխատանքային օրը,
 • Երեխաների համար ժամկետային ավանդների տարեկան տոկոսադրույքը և տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը* համընկնում են:
 • Պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները մուտքագրվում են Ավանդատուի ավանդային հաշվին ավանդի ներդրման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա նույն ամսաթվին (ոչ աշխատանքային օրվա հետ համընկնելու դեպքում` հաջորդ աշխատանքային օրը:
9.3%
Պրոգրես
Թարմացվել է՝ 16:34, 30.03.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 3.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

9.25%
Պրոգրես
Թարմացվել է՝ 18:04, 06.04.2018

Ավանդի գումարը՝ 30.000 - 50.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 45 օր:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 18 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում: