Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
Քսակ > Կուտակիր՝ ծախսելով
4%
Դասական
Թարմացվել է՝ 22:45, 02.06.2017

Ավանդի գումարը՝ 500 - 40.000 եվրո:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

Ավելացման հնարավորությամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է տոկոսադրույքից 0.5%-ով պակաս տոկոսադրույք:

3.5%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 13:18, 09.03.2017

Ավանդի գումարը՝ մինչև 50.000 ՌԴ ռուբլի:

Ավանդի ժամկետը՝ 547 - 728 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գործողության ընթացքում ավանդի գումարի ավելացումը և նվազեցումը կախված են դրա ներգրավման ժամկետից:

3%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 14:25, 03.05.2017

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 546 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս, եռամսյակային կամ ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

3%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 17:06, 10.01.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

2.75%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 16:52, 10.01.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

2.5%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 15:10, 14.04.2017

Ավանդի գումարը՝ մինչև 10.000 ՌԴ ռուբլի:

Ավանդի ժամկետը՝ 550 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացվել ավանդի գործողության ընթացքում:

2.25%
Պրոգրես
Թարմացվել է՝ 23:07, 02.06.2017

Ավանդի գումարը՝ 500 - 50.000 եվրո:

Ավանդի ժամկետը՝ 45 օր:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 18 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:
2%
Դասական
Թարմացվել է՝ 20:36, 24.03.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 12 - 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

2%
Փոփոխական
Թարմացվել է՝ 17:00, 10.01.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

1.5%
Ճկուն
Թարմացվել է՝ 15:24, 14.04.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 15 - 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գործողության ընթացքում թույլատրվում է ավանդի նվազեցում, բայց ոչ ավելացում:

1.5%
Կուտակվող
Թարմացվել է՝ 21:04, 25.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 6 - 24 ամիս:

Տոկոսները կապիտալացվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամսիների:

1.5%
Ընտանեկան
Թարմացվել է՝ 21:07, 25.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 6 - 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամսիների:

0.15%
Հարմարավետ
Թարմացվել է՝ 15:06, 03.05.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 300 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում: