Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
ԱՐՑԱԽ.news ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ
1.5%
Ճկուն
Թարմացվել է՝ 15:24, 14.04.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 15 - 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գործողության ընթացքում թույլատրվում է ավանդի նվազեցում, բայց ոչ ավելացում:

1.5%
Ունիվերսալ
Թարմացվել է՝ 19:10, 18.09.2017

Ավանդի գումարը՝ 5.000 - 200.000 եվրո:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

1.5%
Կուտակվող
Թարմացվել է՝ 21:04, 25.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 6 - 24 ամիս:

Տոկոսները կապիտալացվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամսիների:

1.5%
Ընտանեկան
Թարմացվել է՝ 21:07, 25.12.2016

Ավանդի գումարը՝ սկսած 200 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 6 - 24 ամիս:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամսիների:

1.5%
Փոփոխական
Թարմացվել է՝ 01:52, 13.11.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

0.9%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 16:30, 30.03.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր չէ ավելացնել կամ նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

0.75%
Պրոգրես
Թարմացվել է՝ 13:33, 23.08.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

0.2%
Խնայողական
Թարմացվել է՝ 17:03, 28.09.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 300 եվրոյից:

Տոկոսները կապիտալացվում են ամեն ամիս:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

0.15%
Ցպահանջ
Թարմացվել է՝ 18:45, 20.01.2017

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30.000 եվրոյից:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում:

0.09%
Հարմարավետ
Թարմացվել է՝ 17:01, 30.03.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 300 եվրոյից:

Ավանդի ժամկետը՝ 365 օր:

Տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել և նվազեցնել ավանդի գործողության ընթացքում:

0.01%
Ցպահանջ
Թարմացվել է՝ 15:55, 30.08.2017
Տոկոսները վճարվում կամ կապիտալացվում են ամսական կտրվածքով:

Ավանդի գումարը հնարավոր է ավելացնել ավանդի գործողության ընթացքում: